Forutsetninger

forutsetinger

 

 1. Fri adkomst med lastebil for tilkjøring og bortkjøring av stillasmateriell rundt bygget, alternativt at det stilles kostnadsfri kranhjelp uten ventetid til disposisjon
 2. Kontinuerlig fremdrift, ryddet og klargjort område for montering/demontering.
 3. Vi tar forbehold om forsinkelser som skyldes ugunstige vindforhold.
 4. Ventetid belastes med avtalt timerate.
 5. Det skal være stabile grunnforhold.
 6. Parkering for montasjebiler skal kunne anvises.
 7. Leie av gategrunn besørges og bekostes av oppdragsgiver.
 8. Arbeidsvarsling, samt skilting besørges av leietaker, oppdragsgiver (ref. håndbok 051 fra Statens vegvesen).
 9. Rybygg as stillasutleie forbeholder seg retten til å montere reklame på stillaset.
 10. Stillas monteres med vanlige øyeskruer. Ønskes andre festetyper eller lengder blir disse belastet oppdragsgiver.
 11. Før demontering skal oppdragsgiver rengjøre og rydde stillaset for materialer.
 12. Hvis ikke annet er beskrevet eller avtalt, vil stillas bli montert med en maks avstand til vegg på 30 cm, stillas er dermed beregnet normalt montert uten innvendige rekkverk og konsoller.
 13. Minimumsleie er 1600,-+ mva, unntatt for rullestillas.Rybygg as stillasutleie 19.11.2019